تاريخ : 1398/03/04 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |

t654795_IMG_20150420_011425.jpg


مشاور وزیر صنعت و معدن : شایسته سالاری ضامن رشد و شکوفایی و توسعه پایدار کشور است.....

ادامه مطلب
تاريخ : 1398/02/17 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |
تاريخ : 1398/01/04 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |
تاريخ : 1397/12/22 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |
تاريخ : 1397/11/16 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |
تاريخ : 1397/11/03 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |

t654795_IMG_20150420_011425.jpg


حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین میدانی نوش آبادی به عنوان سخنگوی شورای بین المللی صلح جهانی منصوب شد...

ادامه مطلب
تاريخ : 1397/10/13 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |

t654795_IMG_20150420_011425.jpg


حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین میدانی نوش آبادی (امام جمعه موقت غرب تهران) معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش باید متحول گردد.

ادامه مطلب
تاريخ : 1397/10/03 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |

t654795_IMG_20150420_011425.jpg


حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین میدانی نوش آبادی :ایران در آینده مرکز شورای صلح جهانی خواهد شد.

ادامه مطلب
تاريخ : 1397/09/25 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |

t654795_IMG_20150420_011425.jpg


انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین میدانی نوش آبادی به امامت موقت جمعه غرب تهران ...

ادامه مطلب
تاريخ : 1397/09/10 | نویسنده : هیئت ن والقلم ومایسطرون |
12345678910...