Italian Trulli

دکتر سید جمال الدین ارجمند
قائم مقام ریاست هیات ن و القلم و ما یسطرون


با توجه به گستردگی فعالیتهای هیات ن و القلم وما یسطرون بر آن شدیم تا در هر شماره از نشریه به اختصار یکی از مسئولین آن هیات بزرگ و کار آمد
را که دارای بخشهای مختلف و خدمات بسیار در زمینه های گوناگون برای مردم می باشد را معرفی نمائیم.
آشنایی با دکتر سید جمال الدین ارجمند قائم مقام ریاست هیات نون والقلم و مایسطرون :
دکتر سید جمال الدین ارجمند به عنوان قائم مقام ریاست هیات نون والقلم و مایسطرون دارای سوابق درخشان علمی و اجرایی زیر می باشند :
*فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه کاسل آلمان .
*دکتری در رشته معماری گرایش بهداشتی درمانی .
*استخدام رسمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
- سوابق و فعالیت در دفاتر : *دفتر آموزش عالی.
*دفتر امور پژوهش و تحقیقات .
*عضو کمیته زلزله دفتر تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شورای پژوهش های علمی کشور .
*مشاور و ناظر بر پروژه های ساختمانی در معاونت امور اجتماعی .
*نماینده دورهفتم مجلس شورای اسلامی *عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
* عضو کمیسیون تلفیق در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
*ناظر بر درآمد استان فارس از سوی مجلس شورای اسلامی .
* ناظر بر احداث یکصد بیمارستان از سوی مجلس شورای اسلامی .
*عضویت در فراکسیون تعاون و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی .
*مدرس رشته معماری در دانشگاه سوره تهران .
*عضو سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا .
*مدیریت چندین دوره ارتباطات و تبلیغات در کشور آلمان .
*دو دوره با عنوان دبیر کل ارتباطات و هیئت اجرایی مرکزی اتحادیه در اروپا.
* دبیرکل کانون اسلامی دانش آموختگان اروپا در ایران .
*مدیرکل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات .
*سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات .
* سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
*مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
خواننده گان نشریه میتوانند از طریق ID: @farhangi_123
به عضویت گروه هیات در آیند و یا با مراجعه به سایت و وبلاگ های زیر از برنامه های هیات اطلاع یافته و جهت همکاری و دریافت کارت هیات در هر نقطه از کشور اعلام آمادگی نمایند.
WWW.noonvalghalam14.ir
noonvalghalam14.blogsky.com

| هیئت ن والقلم ومایسطرون |